AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)

I. YAYIN İLKELERİ


1. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD), eğitim alanında Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç (3) kez yayınlanır. Dergide, eğitim bilimleri ve alan eğitimi çalışmalarına yer verilir.
2. Eserlerin telif hakkı, yazar(lar)dan Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile alınır. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’ni göndermeyen yazar(lar)ın eserleri işleme konmaz. Bu formda; makalenin incelenmesinde görüşlerine başvurulabilecek makale konusuyla ilgili alanda çalışmaları bulunan ve yazar(lar)ın üniversitelerinin dışındaki üniversitelerde görev yapan en az biri Profesör, biri Doçent düzeyinde olmak üzere üç (3) uzman önerilmelidir.
3. Dergiye gönderilen aday makale öncelikle editörler ve yardımcıları tarafından yayın ve yazım kurallarına uygunluk yönüyle incelenir. Yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan aday makaleler yazarlarına iade edilir.
4. Dergi editörlüğünce uygun bulunan makale, incelenmek üzere, konusuyla ilgili en az iki hakeme değerlendirme formu ile birlikte gönderilir. Yazarlar, hakem değerlendirme formunda belirtilen düzeltme ve önerilerini dikkate alarak makalesini yeniden dergiye gönderirler. Hakem görüşleri doğrultusunda istenilen düzeltmeler ve önerileri yapılan makalelerin yayınlanmasına dergi editörleri karar verir.  Yayınlanmasına karar verilen makaleler, son incelemesi yapılmak üzere yazar(lar)ına gönderilir. Eserlerdeki hataların sorumluluğu ve dil kurallarına uygunluğu yazar(lar)ına aittir. Hata editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir.
5. Derginin yayın politikalarının belirlenmesinde, güncellenmesinde ve gerektiğinde hakemlerin belirlenmesi sürecinde yayın kurulu üyelerinin görüşlerine başvurulur.
6. Yazarlar, eserlerini APA (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Dergiye gönderilen eserler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
7. Dergiye gönderilen eserler yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.