AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında  Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, açık erişimli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Dergide, eğitim bilimleri ve alan eğitimi çalışmalarına yer verilir. 
Bu dergide yayınlanan makaleleri okuma, kopyalama, indirme izni kullanıcılara verilmiştir.

Journal of Kırşehir Education Faculty is an open access journal that publishes high-quality articles, in Turkish or English, in all areas of education. All articles published in KEFAD will be peer-reviewed. KEFAD is  published  three times a year (one volume per year), in April, August and December.
KEFAD is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author.