AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 9 Sayı 3

Cilt 9 Sayı 3 (Aralık 2008)

M. TÜRKYILMAZ
DİL VE ANLATIM DERSİNDE BİR ÖLÇME ARACI OLARAK YAZILI SINAVLARIN KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF TEACHERS ABOUT THE USAGE OF ESSAY EXAMINATIONS AS A MEASUREMENT TOOL IN LANGUAGE AND EXPRESSION COURSE FULLTEXT PDF

S. TEKİN, S. YAMAN
HİZMET-İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: ÖĞRETMEN FORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ
THE EVALUATION SCALE OF IN-SERVICE EDUCATION PROGRAM: THE DEVELOPMENT OF TEACHERS’ FORM FULLTEXT PDF

İ. YILMAZ, Y. AKYEL
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF EMPATIC TENDENCY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION CANDIDATES TEACHER IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES FULLTEXT PDF

E. KOÇ, H. İ. YILDIRIM, Ş. BAL
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ MÜFREDATI İLE LİSELERE GİRİŞ SINAVLARI FEN BİLGİSİ SORULARININ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİ DE DİKKATE ALINARAK KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE MIDDLE SCHOOL SCIENCE CURRICULUM WITH SCIENCE QUESTIONS OF HIGH SCHOOL ENTRANCE EXAMINATIONS WITH CONSIDERATION OF STUDENTS PERSONAL INFORMATION FULLTEXT PDF

M. TEMİZKAN
TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZILI ANLATIM ÇALIŞMALARINI DÜZELTME VE DEĞERLENDİRME DURUMLARI
A RESEARCH ON THE CORRECTION AND EVALUATION DISPERSIONS WRITING PRACTICES OF TEACHER CANDIDATES FULLTEXT PDF

E. KARADAĞ, N. BALOĞLU, T. KORKMAZ, N. ÇALIŞKAN
EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜT İKLİMİ VE ÖRGÜT ETKİNLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN THE ORGANIZATION CLIMATE AND THE ORGANIZATION EFFICIENCY IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS FULLTEXT PDF

B. TAY, B. YANGIN
4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SINIF ORTAMINDA KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ
LEARNING STRATEGIES WHICH 4TH. GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS USING IN SOCIAL STUDIES FULLTEXT PDF

O. N. KAYA, Z. KILIÇ
ETKİN BİR FEN ÖĞRETİMİ İÇİN TARTIŞMACI SÖYLEV
ARGUMENTATIVE DISCOURSE FOR THE EFFECTIVE TEACHING OF SCIENCE FULLTEXT PDF

Ü. ÇETİN, A. MAHİROĞLU
ARCS MOTİVASYON MODELİ UYARINCA TASARLANMIŞ EĞİTİM YAZILIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF EDUCATIVE SOFTWARE, BASED ON THE ARCS MOTIVATION MODEL ON STUDENT'S ACADEMIC SUCCESS AND PERMANENCE IN EDUCATION FULLTEXT PDF

A. ALAZ
ÇOKLU ZEKÂ TEMELLİ UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCES APPLICATIONS ON STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GEOGRAPHY COURSE FULLTEXT PDF

S. BALCI ÇELİK
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLER İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF THE COPING STRATEGIES WITH STRESS BETWEEN THE STUDENTS FROM MIDDLE ASIAN TURKISH REPUBLICS AND THE STUDENTS FROM TURKISH REPUBLIC FULLTEXT PDF

A. ŞAHİN
İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF PRIMARY EDUCATION FIRST GRADE TURKISH COURSEBOOK, STUDENT'S WORKBOOK AND TEACHER'S BOOK DEPENDING ON TEACHERS' OPINIONS FULLTEXT PDF

B. DEMİRTAŞ, M. KÜÇÜK
KIZ MESLEK LİSELERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ SORUNLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS OPINIONS ABOUT THE PROBLEMS OF THE GIRLS VOCATIONAL HIGH SCHOOLS FULLTEXT PDF

R. YEŞİL
SOSYAL BİLGİLER ADAY ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ ÖĞRETİMDE SORULARDAN YARARLANMA YETERLİKLERİ (AEÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
CAPACITIES OF SOCIAL STUDIES CANDIDATE TEACHERS’ ABOUT UTILIZING FROM QUESTIONS IN IN-CLASS TEACHING FULLTEXT PDF

R. YEŞİL, R. ÖZBEK
SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDEKİ “BRANŞ” ÖĞRETİM ELEMANLARININ SORULARDAN YARARLANMA YETERLİKLERİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
CAPACITIES OF “BRANCH” LECTURERS AT SOCIAL SCIENCES EDUCATION DEPARTMENT ABOUT UTILIZING FROM QUESTIONS (THE SAMPLE OF FIRAT UNIVERSITY) FULLTEXT PDF