AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 9 Sayı 2

Cilt 9 Sayı 2 (Ağustos 2008)

E. USTA, A. MAHİROĞLU
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME VE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARININ AKADEMİK BAŞARI VE DOYUMA ETKİSİ
THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING AND ONLINE LEARNING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LEARNER SATISFACTION FULLTEXT PDF

M. SAĞNAK
LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI DİSİPLİN STİLLERİ
THE DISCIPLINE STYLES OF HIGH SCHOOL TEACHERS FULLTEXT PDF

H. ÜNLÜ, A. M. SÜNBÜL, L. AYDOS
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE STUDY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY SCALE OF VALIDITY AND RELIABILITY FULLTEXT PDF

K. GÜNDOĞDU, N. ÇİMEN, S. TURAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN RELATION TO CIVIL CERVANT SELECTION EXAM (KPSS) FULLTEXT PDF

C. ŞAHİN, M. TUNÇEL
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN PSİKOSOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
A STUDY ON PERSONAL AND SOCIAL ADJUSTMENT LEVEL OF THE STUDENT ATTENDING TO PRIMARY SCHOOL TEACHING DEPARTMENT AND PHYSICAL EDUCATION TEACHING DEPARTMENT FULLTEXT PDF

D. ÇELİKER, M. H. GÜNEŞ, T. GÜNEŞ, K. ŞENDİL
V DİYAGRAMI UYGULAMALARININ TEMEL KİMYA LABORATUVARI DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF USING V DIAGRAMS ON THE ACHIEVEMENT OF STUDENT IN BASIC CHEMISTRY LABORATORY COURSES FULLTEXT PDF

K. YENİLMEZ, A. Ş. PARGAN
İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STANDART UZUNLUK ÖLÇME BİRİMİNE İLİŞKİN ALGILARI
PRIMARY SCHOOL 2nd GRADE STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS STANDARD UNIT OF LENGTH MEASUREMENT FULLTEXT PDF

Y. DİKBAŞ, Ö. KAF HASIRCI
ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN VE DERS İŞLENİŞİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF TEACHING AND USING OF LEARNING STRATEGIES ON ACHIEVEMENT, RETENTION AND ATTITUDE OF THE STUDENTS FULLTEXT PDF

A. ÜSTÜN, M. YILMAZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ DEMOKRASİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN CİNSİYET VE ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT DEMOCRACY IN THE FAMILY RELATING TO THEIR GENDER AND THE EDUCATION LEVEL OF THEIR PARENTS FULLTEXT PDF

M. KURUDAYIOĞLU, Ç. ŞAHİN, G. ÇELİK
TÜRKİYE’DE UYGULANAN TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI’NDAKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BOYUTU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
EVALUATION THE DIMENSION OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN NEW PROGRAMME OF TURKISH LITERATURE APPLYING IN TURKEY: A CASE STUDY FULLTEXT PDF

S. AKTEKİN
MÜZE UZMANLARININ OKULLARIN EĞİTİM AMAÇLI MÜZE ZİYARETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
MUSEUM EXPERTS’ VIEWS ON SCHOOLS’ MUSEUM VISITS FOR EDUCATIONAL PURPOSE FULLTEXT PDF

A. DERMAN, E. ÖZKAN, Y. GÖDEK ALTUK, İ. E. MÜLAZIMOĞLU
KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF CHEMISTRY STUDENT TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD TEACHING PROFESSION ACCORDING TO SOME FACTORS FULLTEXT PDF