AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 9 Sayı 1

Cilt 9 Sayı 1 (Nisan 2008)

Ş. AFACAN
MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ
THE MUSIC EDUCATION SELF EFFICACY SCALE FULLTEXT PDF

M. ÜNAL, M. Ç. ÖZDEMİR
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ORTAK DERS OLARAK OKUTULAN YABANCI DİL DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
THE EFFECT OF COGNITIVE READINESS ON THE ACADEMIC SUCCESS OF THE STUDENTS TAKING FOREIGN LANGUAGE COURSES AT FACULTIES OF EDUCATION FULLTEXT PDF

S. KARTAL
İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA VELİNİN OKUL YÖNETİMİNE KATILIMI
THE PARTICIPATION OF PARENTS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL MANAGEMENT FULLTEXT PDF

Ö. AFACAN, H. NUHOĞLU
CANLILAR BİLİMİ KONUSUNDA TIMSS-R (1999) SORULARI İLE LGS (1999) SORULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TIMSS-R (1999) QUESTIONS AND LGS (1999) QUESTIONS IN LIFE SCIENCE FULLTEXT PDF

F. ÖNEN, M. SAKA, A. ERDEM, G. UZAL, A. GÜRDAL
HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILAN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN TESBİTİ: TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
THE KNOWLEDGES ABOUT THE METHODS AND TECHNICS OF TEACHING RELATING TO TEACHERS WHO ATTENDED TO THE IN SERVICE EDUCATION : SAMPLE OF TEKİRDAĞ FULLTEXT PDF

R. YEŞİL
SOSYAL BILGILER DERSLERINDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCI SORULARI (KIRŞEHİR ÖRNEĞİ)
THE QUESTIONS OF TEACHER AND STUDENT IN SOCIAL STUDIES COURSES (THE SAMPLE OF KIRŞEHİR) FULLTEXT PDF

N. TOMAL, C. KARADENİZ, H. DEMİRKAYA
GAZETE HABERLERİNİN COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF THE NEWS IN NEWSPAPERS IN TEACHING GEOGRAPHY FULLTEXT PDF

O. N. KAYA, Z. KILIÇ
DEVELOPMENT OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ ARGUMENTATIVENESS IN SCIENCE COURSES FULLTEXT PDF
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSLERİNDEKİ TARTIŞMACI EĞİLİMLERİNİN GELİŞİMİ

D. BAHÇECİ, M. KURU
PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-YETERLİK ALGISI VE YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PORTFOLIO ASSESSMENT ON UNIVERSITY STUDENTS’ SELF EFFICACY AND LIFE SKILLS FULLTEXT PDF

M. P. DEMİRCİ GÜLER
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ KONUNUN NE OLDUĞUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
THE OPINION OF PRESERVICE TEACHERS’ WHAT THE MOST IMPORTANT SUBJECT IS WHICH SHOULD BE LEARNED IN SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSONS FULLTEXT PDF