AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 8 Sayı 2

Cilt 8 Sayı 2 (Aralık 2007)

Ö. KORKMAZ, A. MAHİROĞLU
AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI BİR ÖĞRETİMDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF MNEMONICS IN AN INSTRUCTION BASED ON ELABORATION THEORY ON ACHIEVEMENTS OF STUDENTS AND RETENTION OF LEARNING FULLTEXT PDF

N. AYKAÇ
İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ETKİNLİKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ)
EVALUATION OF ACTIVITIES IN PRIMARY EDUCATION PROGRAMME WITH THE TEACHERS’ VIEWS (SAMPLE OF SINOP PROVINCE) FULLTEXT PDF

N. KESKİN SAMANCI, M. ÖZER KESKİN
FELDER VE SOLOMAN ÖĞRENME STİLİ İNDEKSİ: TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE FELDER AND SOLOMAN INDEX OF LEARNING STYLES: TRANSLATION TO TURKISH AND THE STUDY OF VALIDITY-RELIABILITY FULLTEXT PDF

Ç. ÖZTÜRK
SOSYAL BİLGİLER, SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ‘COĞRAFYA’ KAVRAMINA YÖNELİK METAFOR DURUMLARI
METAPHOR STATUS ABOUT THE CONCEPT OF ‘GEOGRAPHY’ OF PROSPECTIVE SOCIAL SCIENCE, SCIENCE AND CLASSROOM TEACHERS FULLTEXT PDF

H. ÜNLÜ, L. AYDOS
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE; BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHERS; THE TEACHING METHODS AND TECHNIQUES PREFERRED BY THE TEACHERS AND LEARNERS FOR THE CLASS OF PHYSICAL EDUCATION TRAINING FULLTEXT PDF

A. E. BOZDOĞAN, D. AYDIN, K. YILDIRIM
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION FULLTEXT PDF

Ö. KORKMAZ, A. MAHİROĞLU
İNTERNET KAFELERİN KULLANIM AMAÇLARI, YANLIŞ ALIŞKANLIKLAR VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE FARKLILIKLAR
THE PURPOSE OF USE OF INTERNET CAFES SHOPS, BAD HABITS AND DIFFERENCES AMONG INTERNET USERS ACCORDING TO EDUCATIONAL LEVELS FULLTEXT PDF

N. BULUT SERİN, S. ÖZTÜRK
ANNE-BABASI BOŞANMIŞ 9-13 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLAR İLE AYNI YAŞ GRUBUNDAKİ ANNE-BABASI BOŞANMAMIŞ ÇOCUKLARIN BENLİK SAYGISI VE KAYGI DÜZEYLERİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF ESTEEM AND THE ANXIETY LEVELS OF CHILDREN BETWEEN THE AGE 9-13 WHOSE PARENTS HAD DIVORCED AND THE SAME RANGE OF WHOM ARE NOT DIVORCED FULLTEXT PDF

G. NUMANOĞLU, B. ŞEN
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ
LEARNING STYLES OF UNIVERSITY STUDENTS ATTENDING DEPARTMENT OF COMPUTER AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES EDUCATION FULLTEXT PDF

Y. KAYABAŞI, N. CEMALOĞLU
ÖĞRETMENLERİN SINIFLARINDA KULLANDIKLARI DİSİPLİN MODELLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
RESEARCHING OF USING TEACHERS’ DISCIPLINE MODELS IN THE CLASSES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES FULLTEXT PDF

S. KAYA, Ö. KORKMAZ
ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ OLARAK TASARLANAN ExcelTUTOR’UN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
THE EFFECTS OF ExcelTUTOR SOFTWARE DESING AN INTELLIGENT TUTORING SYSTEM ON LEARNING FULLTEXT PDF

A. ÖZKAN
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ EĞİTİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ
LOCAL ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP BEHAVIOURS’ EFFECTS ON EDUCATION FULLTEXT PDF