AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 8 Sayı 1

Cilt 8 Sayı 1 (Haziran 2007)

U. KARAKUŞ
DENEY YÖNTEMİ VE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
EXPERIMENTS METHOD AND ITS USAGE IN GEOGRAPHIC TEACHING FULLTEXT PDF

P. İSKENDER
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN ÖNCELİKLERİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇIKARIMLAR
THE PRIORITIES OF SOCIAL INSTRUCTION AND IMPLICATIONS TOWARDS TRAINING SOCIAL SCIENCE TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS FULLTEXT PDF

N. AKSAN, M. A. SÖZER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
THE RELATIONSHIPS AMONG EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS FULLTEXT PDF

A. ÖCAL, S. YİĞİTTİR
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KIRIKKALE ÖRNEĞİ)
THE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS ACCORDING TO ELEMENTARY SCHOOL’S TEACHER (KIRIKKALE SAMPLE) FULLTEXT PDF

D. IŞIK, K. TARIM, A. İFLAZOĞLU
ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKLİ KUBAŞIK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD SUPPORTED BY MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON ELEMENTARY SCHOOL THIRD GRADE STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT ON MATHEMATICS COURSE FULLTEXT PDF

S. ÖZDEMİR, H. İ. YALIN
WEB TABANLI ASENKRON ÖĞRENME ORTAMINDA BİREYSEL VE İŞBİRLİKLİ PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENMENİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND COLLABORATIVE PROBLEM-BASED LEARNING ON CRITICAL THINKING THROUGH A WEB BASED ASYNCHRONIZED LEARNING TOOL FULLTEXT PDF

E. EKİCİ, F. AYDIN, F. EKİCİ
FEN BİLGİSİ DERSLERİNDE BENZEŞİMLERİN (ANALOJİ) KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE ÖRNEKLERİ
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ON USABILITY OF ANALOGIES IN SCIENCE COURSES AND THEIR EXAMPLES FULLTEXT PDF

H. ÇAVUŞ, A. TEMUR, K. KARA
FEN BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
SCIENCE, SOCIAL SCIENCE AND PRIMARY EDUCATION STUDENT TEACHER’ ATTITUDE TOWARDS THE COMPUTER LESSON FULLTEXT PDF

M. A. ÖZERBAŞ, M. BULUT, E. USTA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI İLETİŞİM BECERİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF PRE SERVICE TEACHERS’ PERCEIVED COMMUNICATION SKILLS LEVEL FULLTEXT PDF

D. AYDIN
GRUP REHBERLİĞİNİN LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TERCİHLERİNDE GERÇEKÇİ DAVRANMALARINA ETKİSİ
THE EFFECTIVENSS OF A GROUP GUIDANCE PROGRAM ON THE REALISTIC FIELD CHOICE AMONGST FIRST YEAR HIGH SCHOOL STUDENTS FULLTEXT PDF

S. ALPTEKİN, A. YILMAZ
OPTİK KONUSUNUN 9. SINIF MÜFREDATINA ALINMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE CHANGE IN THE OPTIC CURRICULUM, ADDED INTO 9th GRADE CLASSES, ON THE STUDENTS’ SUCCESS FULLTEXT PDF

N. BALOĞLU
İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ YARDIMCILARININ ALMASI GEREKEN HİZMETİÇİ EĞİTİM KONULARI HAKKINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
THE ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL PRINCIPLES’ ASSISTANTIN-SERVICE TRAINING NEEDS ACCORDING TO SCHOOL PRINCIPLES FULLTEXT PDF

E. KARADAĞ, T. KORKMAZ, N. ÇALIŞKAN
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN BİLİŞSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DRAMA METHOD IN TEACHING OF SOCIAL SCIENSES ACCORDING TO COGNITIVE DOMAIN FULLTEXT PDF

B. COŞTU, S. ÜNAL, A. AYAS
GÜNLÜK YAŞAMDAKİ OLAYLARIN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
THE USE OF DAILY-LIFE EVENTS IN SCIENCE TEACHING FULLTEXT PDF

E. USTA, A. E. BOZDOĞAN, K. YILDIRIM
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING ELEMENTARY PRE-SERVİVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD INTERNET USE FULLTEXT PDF

A. AYDIN
ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULAMA SÜRECİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 1992’DEN BERİ UYGULANAN ORTAÖĞRETİM KİMYA MÜFREDAT PROGRAMININ UYGUNLUĞU KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF TEACHERS IN THE COMFORMITY OF CHEMISTRY CURRICULUM PROGRAMME IMPLEMENTED SINCE 1992 FOR THE REALISATION OF IMPLEMENTATION PROCESS OF SECONDARY AND HIGH SCHOOL CMEMISTRY COURSE TEACHING PROGRAMME FULLTEXT PDF