AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 7 Sayı 1

Cilt 7 Sayı 1 (Haziran 2006)

H.UZUN
TARİH BİLİMİ VE TARİHTE NEDENSELLİK
SCIENCE OF HISTORY AND CAUSALITY IN HISTORY FULLTEXT PDF

M.TAŞDEMİR
THE PRINCIPLES OF COLLECTIVISM APPLICATION IN COMPULSORY EDUCATION CURRICULUM IN TURKEY
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ZORUNLU ÖĞRETİM’DE (İLKÖĞRETİM) TOPLULAŞTIRMA UYGULAMASI FULLTEXT PDF

N.GÜNAY
XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIRŞEHİR SANCAĞI’NIN DEMOGRAFİK YAPISI
DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIRŞEHİR AT THE END OF XIX CENTURY FULLTEXT PDF

E.KARADAĞ, N. ÇALIŞKAN
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (ÖRNEK DERS PLANI UYGULAMASI)
THE AVAILABILITY OF DRAMA METHOD IN SOCIAL SCIENCES LESSON (SAMPLE LESSON PLAN) FULLTEXT PDF

M.BOLAT
GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE’NİN İKİLİ İLİŞKİLERİ
AN OUTLINE OF TURKISH BILATERAL RELATIONS IN ATATÜRK’S ERA FULLTEXT PDF

H.Ö. BEYDOĞAN
AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA YÖNELİK MODELLER VE YAKLAŞIMLAR
THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS FULLTEXT PDF

C. DÖNMEZ
ATATÜRK’ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARINA TOPLU BİR BAKIŞ
OVERVIEW OF ATATURK’S IDEAS AND IMPLEMENTATIONS RELATED WITH EDUCATION FULLTEXT PDF

S.DUMAN R
KIZILIRMAK GAZETESİNE GÖRE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 1928 SONBAHARINDA SİVAS'I ZİYARETİ
ACCORDING TO KIZILIRMAK NEWSPAPER MUSTAFA KEMAL’S VISIT IN SİVAS IN AUTUMN 1928 FULLTEXT PDF

Ş. K. İNGEÇ, P. ÜNLÜ, M. F. TAŞAR
MOMENTUM KAVRAMININ ÖĞRENME GELİŞİM SIRALAMASININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATING THE LEARNING SEQUENCE OF THE CONCEPT OF MOMENTUM FULLTEXT PDF

O.YONCALIK, Z. ÇİMEN
BEDEN EĞİTİMİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE DİNLEME BECERİSİ DÜZEYLERİ
LISTENING ABILITY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER DEPARTMENT AND CLASSROOM TEACHER DEPARTMENT STUDENTS ON INTERPERSONAL COMMUNICATION FULLTEXT PDF

A. KARAÇALI
SINIF YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FİZİKSEL DEĞİŞKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF PHYSICAL VARIABLES WHICH FFECTS CLASSROOM MANAGEMENT FULLTEXT PDF

A.KOCAKÜLAH
İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜNTÜ KAVRAMI VE DÜZLEM AYNADA GÖRÜNTÜ OLUŞUMU İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ANLAMALARI
PRIMARY SCHOOL 5th GRADE STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF IMAGE AND IMAGE FORMATION BY A PLANE MIRROR FULLTEXT PDF

C. ŞAHİN
KIRŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNDE İNCELENEN ÖĞRENCİLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE NİTELİKLERİ
THE QUALITIES ACCORDING TO THE ASSORTED VARIABLES OF THE STUDENTS THAT ARE EXAMINED AT PRIVATE TRAINING DEPARTMENT OF KIRSEHIR GUIDANCE AND RESEARCH CENTER FULLTEXT PDF