AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2 (Aralık 2005)

S. KARAKUŞ
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEK OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL SAĞLIKLARI İLE SERBEST ZAMAN VE SİGARA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE RESEARCH ON THE CORRELATION BETWEEN THE PHYSICAL HEALTH AND LEISURE TIME-SMOKING IN THE STUDENTS ATTENDING THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FULLTEXT PDF

V. AKTEPE
EĞİTİMDE BİREYİ TANIMANIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF RECOGNIZING THE INDIVIDUAL IN EDUCATION FULLTEXT PDF

E. DURUKAN, S. CAN, Z. GÖKTAŞ, A. N. ARIKAN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE BAĞLI OLARAK LİDERLİK DAVRANIŞI (YAPIYI KURMA BOYUTU) YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF LEADERSHIP BEHAVIORS (INITIATION OF STRUCTURE DIMENSION) OF COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT AT SELÇUK UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR SEXES FULLTEXT PDF

M. DEMİRBAŞ, R. YAĞBASAN
TÜRKİYE’DEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANAN FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ANALİZİ: MODERN FEN ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARI
ANALYSIS OFSCIENCE CURRICULUMS APPLIED AT HIGH SCHOOLS IN TURKEY: MODERN SCIENCE CURRICULUM APPLICATIONS FULLTEXT PDF

M. DEMİRBAŞ, R. YAĞBASAN
TÜRKİYE’DE ETKİLİ FEN ÖĞRETİMİ İÇİN İLKÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ ANALİZİ VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE ANALYSIS OF CURRICULUM DEVELOPMENT STUDIES WHICH ARE APPLIED FOR EFFECTIVE SCIENCE TEACHING AT PRIMARY LEVEL IN TURKEY AND SUGGESTIONS TO PROBLEMS ENCOUNTERED FULLTEXT PDF

R. CEYLAN, N. ARAL
ENTEGRE EĞİTİM
INTEGRATED EDUCATION FULLTEXT PDF

A. TAŞDEMİR, M. DEMİRBAŞ, A. E. BOZDOĞAN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GRAFİK YORUMLAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİSİ
THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING METHOD IN SCIENCE EDUCATION ON IMPROVING GRAPHIC INTERPRETATION SKILLS OF THE STUDENTS FULLTEXT PDF

M.Y. TAŞMEKTEPLİGİL, F. ALBAY, Y.S. AĞAOĞLU, S.A. AĞAOĞLU, S. KARAKUŞ
MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ GENEL SEÇİM ÖNCESİ TÜRKİYE’DEKİ SPOR UYGULAMALARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATIONS OF OPINIONS OF DEPUTY CANDIDATES ABOUT SPORT APPLICATIONS BEFORE GENERAL ELECTION IN TURKEY FULLTEXT PDF

N. ÇALIŞKAN, E. KARADAĞ
DRAMADA BEDEN DİLİ
BODY LANGUAGE IN DRAMA FULLTEXT PDF

H. SAYHAN
AKTİF FAY HATLARI BOYUNCA GELİŞEN TRAVERTEN KONİLERİNE KIRŞEHİR’DEN BİR ÖRNEK
AN EXAMPLE FROM KIRŞEHİR FOR TRAVERTINE CONES GROWN UP ALONG ACTIVE FAULT LINES FULLTEXT PDF

C. GÜZELLER
İLKÖĞRETİM AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI İLE OKÖSYS ALT TEST PUANLARI ARASINDAKİ UYGUNLUK GEÇERLİĞİ ÇALIŞMASI
THE CONCURRENT VALIDITY BETWEEN PRIMARY SCHOOL ACADEMIC SUCCESS GRADES AND OKÖSYS SUBTEST GRADES FULLTEXT PDF

H. UZUN
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDE I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
THE FIRST MEŞRUTİYET PERIODS IN THE HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY FULLTEXT PDF

M. H. GÜNEŞ, T. GÜNEŞ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KONUSUNDA HAZIR BULUNUŞLUKLARI VE ÖĞRENİMLERİ SÜRESİNCE KAZANIMLARI
THE LEVEL OF READINESS OF THE SCIENCE TEACHER STUDENTS IN BIOLOGY AND THEIR GAINS DURING THEIR EDUCATION FULLTEXT PDF

M. H. GÜNEŞ, T. GÜNEŞ
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KONULARINI ANLAMA ZORLUKLARI VE NEDENLERİ
DIFFICULTIES AND THEIR REASONS IN LEARNING BIOLOGY CONCEPTS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS FULLTEXT PDF

A. M. TAŞ
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME
ACTIVE LEARNING IN TEACHER TRAINING FULLTEXT PDF

Y. ÖKSÜZ
DUYGULARIN AÇILMASI EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF EXPLORING FEELINGS TRAINING ON THE LONELINESS OF UNIVERSITY STUDENTS FULLTEXT PDF

A. TAŞDEMİR, M. SARIKAYA
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KİMYASINI ÖĞRENMELERİNE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING ON PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS LEARNING OF SOLUTION CHEMISTRY FULLTEXT PDF

O .YILDIRIM, O. SİNAN, B. GÜNGÖR
LİSE 1. SINIF BİYOLOJİ DERSİ “YAŞAMIN TEMEL BİLEŞENLERİ” ÜNİTESİNİN ANALİZİ VE AŞAMALILIK İLİŞKİSİ
CURRICULUM DESIGN OF "BASIC COMPONENTS OF LIFE" CHAPTER FOR HIGH SCHOOL 1ST GRADE BIOLOGY COURSE FULLTEXT PDF

Y. GÖDEK
RAISING THE EDUCATIONAL STANDARDS THROUGH ENHANCING CHILDREN’S THINKING:IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION
EĞİTİMDEKİ STANDARTLARI ÇOCUKLARIN DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YOLUYLA YÜKSELTME: ÖĞRETMEN EĞİTİMİ AÇISINDAN BAZI ÖNERİLER FULLTEXT PDF

F. ÖZDAL, N. ARAL
BABA YOKSUNU OLAN VE ANNE-BABASI İLE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN KAYGI
A STUDY ON ANXIETY LEVELS OF CHILDREN HAVING FATHERLESS AND LIVING WITH MOTHER AND FATHER FULLTEXT PDF

A. ŞAHİN
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRŞEHİR’DE İLKÖĞRETİM
PRIMARY SCHOOLS AT KIRŞEHIR FROM PAST TO PRESENT FULLTEXT PDF