AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 5 Sayı 1

Cilt 5 Sayı 1 (Haziran 2004)

Y. GÖDEK
THE DEVELOPMENT OF SCİENCE EDUCATİON İN DEVELOPİNG COUNTRİES
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ FULLTEXT PDF

D. GÜLER, M. GÜNAY
ÇOCUKLARDA SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN FİZİKSEL UYGUNLUĞA ETKİSİNİN AAHPERD FİZİKSEL UYGUNLUK TEST BATARYASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC LEVEL ON THE PHYSICAL FITNESS IN BOYS BY USING AAHPERD TEST BATTERY FULLTEXT PDF

C. ISSI
HİLMİ YAVUZ’UN 'BURSA VE ZAMAN' ŞİİRİNİ ‘YENİDEN KURMA (RECONSTRUCTION)’ DENEMESİ
AN ESSAY ON HİLMİ YAVUZ’S POEM ‘BURSA VE ZAMAN’ IN POINT OF RECONSTRUCTION FULLTEXT PDF

R. YEŞİL
THE METHOD FOR HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YÖNTEM FULLTEXT PDF

H. KARAKÖSE
YAHUDİLERİN FİLİSTİN’E YERLEŞME GİRİŞİMLERİ VE SÜLEYMAN FETHİ BEY’İN LAYİHASI (1911)
THE SETTLING ATTEMPTS OF JEWS IN PALESTINE AND A PETITION OF SÜLEYMAN FETHİ BEY (1911) FULLTEXT PDF

A. E. BOZDOĞAN, N. YALÇIN
İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ DERSLERİNDEKİ DENEYLERİN YAPILMA SIKLIĞI VE FİZİK DENEYLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
THE RATE OF EXPERIMENTS BEING CARRIED OUT IN SCIENCE LESSONS AT ELEMENTARY EDUCATION AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED DURING THE PHYSICS EXPERIMENTS FULLTEXT PDF

D. M. BURAK
İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ’NİN DEMİRYOLLARINI MİLLÎLEŞTİRME POLİTİKASI VE 1917 TARİHLİ JOHN ROBERT PİLLİNG’İN ŞİKAYETİ VE MAHKEME TUTANAKLARI
THE POLICY OF THE RAILWAYS NATIONALISATION OF UNION AND PROGRESS PARTY AND JOHN ROBERT PILLING’S COMPLAINTS AND COURT RECORDS IN 1917 FULLTEXT PDF

M. TURGUT, B. GÖKYÜREK, İ. F. YENEL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDAKİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜMLERİ SEÇME NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
DETERMINATION OF THE PREFERENCE CAUSES AND EXPECTATIONS OF THE STUDENTS HAVING COUCATION IN THE AREAS OF TRAINER EDUCATION ADMINISTRATION FULLTEXT PDF

Y. GÜLER
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ
CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS FULLTEXT PDF

G. EMİROĞLU
ATATÜRK’ÜN “MİLLÎ HÂKİMİYET” ANLAYIŞININ TEMEL VASIFLARI
THE FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS OF ATATÜRK’S ‘NATIONAL SOVEREIGNTY’ IDEA FULLTEXT PDF