AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 4 Sayı 2

Cilt 4 Sayı 2 (Aralık 2003)

N. GÜÇLÜ
KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM
GLOBALIZATION AND EDUCATION FULLTEXT PDF

H. ODABAŞI
PSİKOLOJİK DANIŞMADA CİNSİYET FARKLILIKLARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF GENDER DIFFERENCES IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING FULLTEXT PDF

L. AYDOS, H. KOÇ
17-18 YAŞ GREKO-ROMEN GENÇLİK MİLLİ TAKIM GÜREŞÇİLERİNE AİT 1997 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
PHYSİCAL AND PHYSİOLOGİCAL CHARACTERİSTİCS OF 17-18 YEARS OLD GRECO-ROMAN YOUNG NATİONAL TEAM WRESTLERS BEFORE 1997 EUROPEAN CHAMPİONSHİP FULLTEXT PDF

L. AYDOS, M. DEMİR
G.Ü. B.E.S.Y.O. I. VE II. ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİLERİNİN ATLETİZM ATMA BRANŞINA AİT (GÜLLE, DİSK, CİRİT, ÇEKİÇ) BAŞARI DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
A STUDY ON THE SUCCESS VALUES OF THE FIRST AND SECOND EDUCATIONAL MALE STUDENTS IN THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACADEMY OF GAZI UNIVERSITY IN THE THROWING BRANCH OF ATHLETICISM (SHOT PUT, DISCUS, JAVELIN, AND HAMMER THROWING) FULLTEXT PDF

R. ILGAR
ÇEVREDEN GELEN UYARANLARIN EĞİTİME ETKİSİ
STIMULATIONS OF ENVIRONMENTS EFFECTS ON EDUCATION FULLTEXT PDF

R. YEŞİL
DEMOKRATİK EĞİTİM ORTAMININ İNSAN HAKLARI TEMELİ
THE HUMAN RIGHTS FOUNDATIONS OF DEMOCRATIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT FULLTEXT PDF

N. KÖKEN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERLE ÖLÇÜLMESİ
ASSESSING PROBLEM-SOLVING SKILLS WITH MULTIPLE-CHOICE TEST IN TEACHING SOCIAL KNOWLEDGE FULLTEXT PDF

H. UZUN
CUMHURİYETİMİZİN İLK YILLARINDA AZINLIKLAR
MINORITIES THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC FULLTEXT PDF

M. MUTLU, M. UŞAK, M. AYDOĞDU
FEN BİLGİSİ SINAV SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SCIENCE EXAM QUESTIONS ACCORDING TO BLOOM TAXONOMY FULLTEXT PDF

D. M. BURAK
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA İNGİLTERE'NİN OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ İSTİHBARATI VE İNGİLİZ AJAN HASAN SHAHİD SHURAWARDY HAKKINDA BELGELER
THE SECRET SERVICE STUDIES OF THE BRITISH GOVERNMENT DURING THE FIRST WORLD WAR AND THE ARCHIVES DOCUMENTS ABOUT BRITISH INTELLIGENCE AGENT HASAN SHAHID SHURAWARDY FULLTEXT PDF

D. GÜLER, M. GÜNAY
DEVLET VE ÖZEL OKULLARDA OKUYAN 8-10 YAŞ GRUBU ERKEK ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ AAHPERD FİZİKSEL UYGUNLUK TEST BATARYASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON WITH AAHPERD TEST BATTERY OF PHYSICAL FITTNESS OF BOYS FROM 8 TO 10 ATTENDING TO STATE AND PRIVATE SCHOOLS FULLTEXT PDF