AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 4 Sayı 1

Cilt 4 Sayı 1 (Haziran 2003)

H. UZUN
ATATÜRK DÖNEMİ MODERNLEŞME SÜRECİNİN OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNDEN FARKLI YÖNLERİ
DIFFERENT ASPECTS OF THE MODERNIZATION PROCESS IN ATATÜRK'S PERIOD FROM THAT IN THE OTTOMAN PERIOD FULLTEXT PDF

N. KÖKEN
ÇOCUK VE HAYAT BİLGİSİ
CHILD AND KNOWLEDGE OF LIFE FULLTEXT PDF

H. SAYHAN
KIRŞEHİR'DE KIŞ AYLARINDA GÖRÜLEN İNVERSİYON OLAYININ HAVA KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF INVERSION ON AIR POLLUTION IN WINTER MONTHS IN KIRŞEHIR FULLTEXT PDF

K. AKBAYIR
ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA TEK AŞAMALI ÖSS SINAVINA GEÇİLDİKTEN SONRA ORTAÖĞRETİM 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL MATEMATİK KONULARINI ANLAMA DÜZEYİ
AN EXPLORATION OF THE 3RD YEAR LYCEE STUDENTS' KNOWLEDGE OF BASIC MATHEMATICAL TOPICS AFTER SINGLE-PHASED-UNIVERSITY-EXAM PUT INTO PRACTICE FULLTEXT PDF

H. SAYHAN
SEYFE HAVZASI'NDA (KIRŞEHİR) 2002 YILI OCAK AYINDA DÜŞEY DOĞRULTUDA TESPİT EDİLEN SICAKLIK ANOMALİLERİN YÖRE İKLİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
THE REGIONAL CLIMATIC IMPORTANCE OF TEMPERATURE ANOMALIES IN SEYFE BASIN, IN JANUARY 2002 FULLTEXT PDF

S. SAYHAN
MEKE MAARINDA BULUNAN BİR VOLKAN BAOMBASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
THE PREVIEW OF A VOLCANIC BOMB FOUND IN MEKE MAAR FULLTEXT PDF

S. SAYHAN
BOZÇAL DAĞI (KIRŞEHİR) ÇEVRESİNDE TEKTONİZMAYA BAĞLI OLARAK GELİŞEN PEDİMENT-GLASİ SİSTEMLERİ
DEVELOPING PEDIMENT-GLACIS SYSTEMS AS A RESULT OF TECTONIC MOVEMENTS AROUND MT. BOZÇAL FULLTEXT PDF

A. ŞİMŞEK
TARİH ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL MATERYAL KULLANIMI
THE USE OF VISUAL MATERIAL IN HISTORY EDUCATION FULLTEXT PDF

H. Ö. BEYDOĞAN
ÖĞRETİM SÜRECİNDE DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
THE DEVELOPMENT OF THINKING SKILLS IN THE TEACHING PROCESS FULLTEXT PDF

M. DEMİRBAŞ, R. YAĞBASAN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ VE ÖĞRETİMDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION ON THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF THE TEACHERS' GUIDE BOOKS ON TEACHING SCIENCE FULLTEXT PDF

A. GÜNDÜZ
KAYSERİ VE KIRŞEHİR ŞER'YYE SİCİLLERİNDE TÜRK KADINININ YERİ VE ÖNEMİ HAKKINDA BAZI TESPİTLER
SOME FINDINGS ABOUT TURKISH WOMEN'S POSITION AND IMPORTANCE IN KAYSERI AND KIRŞEHIR ŞER'IYYE RECORD FULLTEXT PDF