AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 2 Sayı 2

Cilt 2 Sayı 2 (2002)

C. ŞAHİN
YURTDIŞI YAŞANTISI GEÇİREN VE GEÇİRMEYEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ
SOCIAL SKILL LEVELS OF STUDENTS WHO HAVE LIVED ABROAD AND THOSE WHO HAVE NOT LIVED ABROAD FULLTEXT PDF

C. ŞAHİN
SOSYAL BECERİ VE SOSYAL YETERLİK
HE SOCIAL SKILL AND SOCIAL COMPETENCE FULLTEXT PDF

D. BAHÇECİ, O. ARSLAN
AMALATİONUN DROSOPHİLA MELANOGASTER'DE FENOTİPİK ÖZELLİKLER, EŞEY ORANI VE ERGİN BİREY ÇIKIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ THE EFFECTS MALATHION ON THE PHENOTIPIC FEATURES, SEX RATIO AND ADULT NUMBER OF Drosophila melonagaster FULLTEXT PDF

M. DOĞAN
THE ACCUMULATION OF TOXIC ELEMENTS IN PARSLEY (Petroselinum Crispum) GROWN IN SOİLS IRRIGATED BY WASTEWATER OF KARAKOYUM STREAM
KARAKOYUN DERESİ ATIK SUYU İLE SULANAN TOPRAKTA YETİŞTİRİLEN MAYDONOZ(Petroselinum Crispum) BİTKİSİNDE TOKSİT ELEMENT BİRİKİMİ FULLTEXT PDF

D.Ö.ÇİNER, R. TIPIRDAMAZ
A SHORT REPORT ON THE PARAMETERS OF A SUCCESSFUL ANTHER CULTURE
ANTER KÜLTÜRÜNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN PARAMETRELER ÜZERİNE KISA RAPOR FULLTEXT PDF

A.GÜNŞEN, S. DEMİRBİLEK
TÜRK DİLİNDE ŞİMDİKİ ZAMANIN -Ar EKİYLE KURULMASI
THE CONSTRUCTION OF THE PRESENT CONTINUOUS TENSE WITH THE SUFFIX -Ar IN TURKISH LANGUAGE FULLTEXT PDF

H. SAYHAN
SEYFE GÖLÜ ESKİ SEVİYELERİNİN KUATERNER JEOMORFOLOJİSİ AÇISINDAN ETÜDÜ
QUATERNARY GEOMORPHOLOGY OF THE OLD LEVELS OF SEYFE LAKE FULLTEXT PDF