AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 12 Sayı 3

Cilt 12 Sayı 3 (Ağustos 2011)

M. ÜNLÜ, S. AYDINTAN
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ “PERMÜTASYON VE OLASILIK” KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE STUDENT’S SUCCESS AND RECALL LEVELS OF THE 8 TH GRADE STUDENTS LEARNING IN PERMUTATION AND PROBABILITY SUBJECT FULLTEXT PDF

S. BAŞTÜRK, G. DÖNMEZ
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİSİ BİLEŞENİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATING MATHEMATICS STUDENT TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE OF ASSESSMENT FULLTEXT PDF

A. ÇİLTAŞ
MUTLAK DEĞER İÇEREN DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLERİN ÖĞRETİMİNDE GRAFİK KULLANIMININ ETKİNLİĞİ
EFFICACY OF THE USE OF GRAPHICS IN TEACHING OF EQUATION AND INEQUALITY THAT CONTAIN TERMS WITH ABSOLUTE VALUE FULLTEXT PDF

Ç. KILIÇ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ STANDART OLMAYAN SÖZEL PROBLEMLERE VERDİKLERİ YANITLAR VE YORUMLAR
PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ SOLUTIONS AND INTERPRETATIONS ABOUT NON-STANDARD WORD PROBLEMS FULLTEXT PDF

V. AKTEPE
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE BİLGİSAYARI KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE CLASSROOM TEACHERS’ VIEWS ON COMPUTER USE IN THEIR COURSES FULLTEXT PDF

Z. ÇETİNKAYA
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF TURKISH EDUCATION TEACHER CANDIDATES’ VIEWS RELATED TO CRITICAL THINKING FULLTEXT PDF

Y. BELER, S. AVCI
ÖĞRETİMİN FARKLILAŞTIRILMASINDA ETKİLİ BİR STRATEJİ: KATLI ÖĞRETİM
TIERED INSTRUCTION: AN EFFECTIVE STRATEGY TO DIFFERENTIATION OF INSTRUCTION FULLTEXT PDF

N. BALOĞLU
DAĞITIMCI LİDERLİK: OKULLARDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR LİDERLİK YAKLAŞIMI
DISTRIBUTED LEADERSHIP: A LEADERSHIP APPROACH THAT SHOULD BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE SCHOOLS FULLTEXT PDF

A. ERYILMAZ, A. AYPAY
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DERSE KATILMAYA MOTİVE OLMA İLE YAŞAM AMAÇLARI BELİRLEME ARASINDAKİ İLİŞKİLER
RELATIONSHIPS BETWEEN MOTIVATION TO CLASS ENGAGEMENT AND DETERMINING LIFE GOALS IN HIGH SCHOOL STUDENTS FULLTEXT PDF

P. FETTAHLIOĞLU, E. GÜVEN, E. İNCE AKA, A. SERT ÇIBIK, M. AYDOĞDU
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY TOWARDS SCIENCE EDUCATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT FULLTEXT PDF

A. S. SARACOĞLU, N. C. DEDEBALİ, N. KARASAKALOĞLU
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESSİZ OKUMA HIZLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
THE 8 TH GRADE STUDENTS’ SPEEDS SILENT READING AND LEVELS OF READING COMPREHENSION FULLTEXT PDF

K. YILMAZ, Y. ALTINKURT
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
PROSPECTIVE TEACHERS’ VIEWS ABOUT CRITICAL PEDAGOGY FULLTEXT PDF

S. TÜMKAYA
FEN BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ VE ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
COMPARISON OF COLLEGE SCIENCE MAJOR STUDENTS’ LEARNING STYLES AND CRITICAL THINKING DISPOSITIONFULLTEXT PDF

N. V. KURUĞOĞLU, Ö. HACIFAZLIOĞLU
AZINLIK İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILIMI
TEACHERS’ PARTICIPATION IN DECISION- MAKING IN MINORITY PRIMARY SCHOOLS FULLTEXT PDF

E. ÖZTÜRK, M. B. HORZUM
TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI
ADAPTATION OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE SCALE TO TURKISH FULLTEXT PDF

H. NUHOĞLU, Ö. AFACAN
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ VIEW ABOUT SCIENTISTS FULLTEXT PDF

F. AYLAR, A. AKSİN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİLİK İNANÇ DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (AMASYA ÖRNEĞİ)
THE RESEARCH ON SELF-EFFICIENCY BELIEF LEVEL AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF SOCIAL STUDIES PRE-SERVICE TEACHERS (AMASYA SAMPLE)
FULLTEXT PDF