AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 12 Sayı 2

Cilt 12 Sayı 2 (2011 Özel Sayı)

A. UZUN, S. ÖNCÜ
IMPROVİNG A DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS COURSE THROUGH STUDENT LEARNİNG STYLES: A PILOT STUDY
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA FULLTEXT PDF

C. İPEK, H. Y. ACUNER
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
PRİMARY PRE-SERVİCE TEACHERS' COMPUTER SELF-EFFİCACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARD EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FULLTEXT PDF

H. F. ODABAŞI, A. KUZU, E. B. KUZU, Y. L. ŞAHİN
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖNERİSİ HAZIRLAMA DENEYİMLERİNİN YANSITILMASI
REFLECTIONS OF THE EXPERIENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES PRESERVİCE TEACHERS ON PREPARING A SCIENTIFIC RESEARCH PROPOSAL FULLTEXT PDF

F. K. PALA, M. ERDEM
DİJİTAL OYUN TERCİHİ VE OYUN TERCİHİ NEDENLERİ İLE CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE ÖĞRENME STİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN DIGITAL GAME PREFERENCE AND GAME PREFERENCE REASON WITH GENDER, CLASS LEVEL AND LEARNING STYLES FULLTEXT PDF

F. DAĞ
HARMANLANMIŞ(KARMA) ÖĞRENME ORTAMLARI VE TASARIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER
BLENDED LEARNING ENVIRONMENTS AND SUGGESTIONS FOR BLENDED LEARNING DESIGN FULLTEXT PDF

H.-H. CHUANG, C.-J. HO
AN INVESTIGATION OF EARLY CHILDHOOD TEACHERS' TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE(TPACK) IN TAIWAN FULLTEXT PDF

Y. M. KÖŞKEROĞLU BÜYÜKİMDAT, D. ALBAYRAK, F. UĞUR ERDOĞMUŞ, S. YILDIRIM, G. ERYOL, Y. E. ATAMAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK KULLANIMLARI VE FACEBOOK'UN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDEKİ YERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
PRESERVICE TEACHERS' FACEBOOK USAGE AND THEİR PERSPECTIVES ABOUT FACEBOOK AS A PROFESSIONAL DEVELOPMENT TOOL FULLTEXT PDF

M.BERİGEL, H. KARAL
STUDENTS' ADOPTION OF DISTANCE EDUCATION ENVIRONMENTS: AN ACTION RESEARCH OF A NON-THESIS MASTERS' PROGRAM FULLTEXT PDF

M. YENİAD, S. G. MAZMAN, H. TÜZÜN, S. AKBAL
BİR BÖLÜM WEB SİTESİNİN OTANTİK GÖREVLER VE GÖZ İZLEME YÖNTEMİ ARACILIĞIYLA KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATING THE USABILITY OF A DEPARTMENTAL WEB SITE BY AUTHENTIC TASKS AND EYE TRACKING METHOD FULLTEXT PDF

O. ÇETİN, Y. GÜNAY
FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR WEB TABANLI ÖĞRETİM MATERYALİNİN HAZIRLANMASI VE BU MATERYALİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
PREPATION OF A WEB-BASED TEACHING MATERIAL DESIGNED FOR SCIENCE EDUCATION AND EVALUATION OF THIS MATERIAL ACCORDING TO TEACHERS' AND STUDENTS' VIEWS FULLTEXT PDF

S. BİRİŞCİ, H. KARAL
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORTAMDA MATERYAL TASARLARKEN İŞBİRLİKLİ ÇALIŞMALARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNE ETKİSİ
EFFECT OF COLLABORATIVE STUDIES ON PROSPECTIVE TEACHERS' CREATIVE THINKING SKILLS WHILE DESIGNING COMPUTER BASED MATERIAL FULLTEXT PDF

S. BAYRAM, S. YENİ
WEB TABANLI EĞİTSEL ÇOKLU ORTAMLARIN GÖZ İZLEME TEKNİĞİ İLE KULLANIŞLILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
USABİLITY TESTING OF WEB BASED EDUCATIONAL MULTIMEDIA BY EYE TRACKING METHOD FULLTEXT PDF

S. KAYA, A. DURMUŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ANALOJİLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SAMPLE ANALOGIES PREPARED FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TEACHING FULLTEXT PDF

Y. ASLAN
YDYO ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI
THE ATTITUDES OF THE STUDENTS IN SOFL TOWARDS CALL FULLTEXT PDF

B. ULUUYSAL, A. A. KURT
İLÖĞRETİM BİLGİSAYAR LABORATUARLARININ ERGONOMİK İLKELERE GÖRE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF ELEMANTARY SCHOOL COMPUTER LABORATORIES WİTH RESPECT TO ERGONOMİC PRINCIPLES: ESKİŞEHİR CASE FULLTEXT PDF