AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 12 Sayı 1

Cilt 12 Sayı 1 (Nisan 2011)

S. YILMAZ
İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "BİRLİKTE ÇALIŞMA"YA İLİŞKİN ALGILARI
PERCEPTIONS OF FOURTH GRADE STUDENTS' ON "COOPERATION" FULLTEXT PDF

S. N. IŞIKSALAN
2005 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
THE EVELUATION OF 2005 TURKISH LITERATURE COURSE TEACHİNG PROGRAMME: ESKİŞEHİR SAMPLE FULLTEXT PDF

H. H. AKSU
ÖĞRETMENLERİN DEMOGRAFİK ÖZLLİKLERİ VE YENİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI
TEACHERS' DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC AND THE NEW MATHEMATICS PROGRAM FOR PRIMARY SCHOOL-TEACHING FULLTEXT PDF

C. IŞIK, H. KAR
İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI ALGILAMA VE RUTİN OLMAYAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING OF THE NUMBER PERCEPTION AND NONROUTINE PROBLEM SOLVING SKILLS OF 6TH, 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS FULLTEXT PDF

M. KURT, A. TEMELLİ
ÜREME SİSTEMLERİ KONUSUNDA UYGULANAN ÇOKLU ZEKA KURAMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİi
EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY APPLIED FOR REPRODUCTION SYSTEMS ON STUDENT ACADEMIC SUCCESSFULLTEXT PDF

S. M. ÖZDEMİR
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA EĞİTİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
EDUCATION AND CURRICULA WITHIN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE AND GLOBALIZATION: A CONCEPTUAL ANALYSIS FULLTEXT PDF

H. ANILAN, B. GENÇ
TÜRKÇE DERSİNDE ÖĞRENİLEN YENİ SÖZCÜKLERİN YAZILI ANLATIMLARDA KULLANIM DURUMU
USE CASE OF NEWLY LEARNT WORDS WITHIN THE CONTEXT OF WRITTEN EXPRESSIONS IN TURKISH COURSE FULLTEXT PDF

Y.GÜNİNDİ
BAĞIMSIZ ANAOKULLARINA VE ANASINIFLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF SOCIAL SKILLS OF CHILDREN ATTENDING TO INDEPENDENT PRESCHOOL AND KINDERGARTEN FULLTEXT PDF

D. B. ÇEVİK
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING ELEMENTARY EDUCATION PRE-SERVICE TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFSFULLTEXT PDF

S. VALIENDE, B. TARMAN
DIFFERENTLATED TEACHING AND CONSTRUCTIVE LEARNING APPROACH BY THE IMPLEMENTATION OF ICT IN MIXED ABILITY CLASSROOMS
KARMA SINIFLARDA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ DESTEKLİ FARKLILAİTIRILMIŞ ÖĞRETİM VE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM FULLTEXT PDF

S. YEŞİLYURT, Ş. GÜL
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)
HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITIDES AND OPINIONS TOWARDS COMPUTER AND COMPUTER USE (ERZURUM SAMPLING) FULLTEXT PDF

K. ÖZTEMEL, G. YÜKSEL
ERGENLERİN ÇALIŞMA ANLAYIŞININ YORDAYICILARI
PREDICTORS OF ADOLESCENTS' CONCEPTION OF WORKFULLTEXT PDF

E. O. KARABULUT, H. ULUCAN
YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
AN EXAMINATION OF THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE STUDENTS IN ORPHANAGES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (THE CASE OF KIRŞEHİR PROVINCE)FULLTEXT PDF

A. ŞAHİN
ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
EFFECTIVE TEACHER'S ATTITUDES ACCORDING TO TEACHER'S PERCEPTIONS FULLTEXT PDF

A. GURBETOĞLU, E. TOMAKİN
SEVİLEN VE SEVİLMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF STUDENTS' VIEWS OF LIKED AND DISLIKED TEACHER BEHAVIOURS FULLTEXT PDF

I. KABAKÇI YURDAKUL, A. A. KURT
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION oOF THE VIEWS OF PRESERVICE TEACHER REGARDING THE CURRICULUM OF THE COURSE OF INFORMATION TECHNOLOGIES WITH RESPECT TO VARIOUS VARIABLES FULLTEXT PDF