AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 11 Sayı 4

Cilt 11 Sayı 4 (2010 Özel Sayı)

S. N. YEŞİLOĞLU, B. DEMİRDÖĞEN, F. KÖSEOĞLU
BİLİM HAKKINDA AHMET İNAM İLE GÖRÜŞMELER VE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YORUMLAR
INTERVIEW WITH AHMET İNAM ABOUT SCIENCE AND INTERPRETATIONS ON TEACHING OF NATURE OF SCIENCE FULLTEXT PDF

S. P. ÇETİN, S. ERDURAN, E. KAYA
UNDERSTANDING THE NATURE OF CHEMISTRY AND ARGUMENTATION: THE CASE OF PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS
KİMYANIN DOĞASI VE ARGÜMANTASYONU ANLAMA: KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE BİR DURUM ÇALIŞMASI FULLTEXT PDF

V. L. AKERSON, I. VEILAND, K. PONGSANON, V. NARGUND
EVIDENCE-BASED STRATEGIES FOR TEACHING NATURE OF SCIENCE TO YOUNG CHILDREN
5-9 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERE BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ İÇİN DELİLE DAYALI STRATEJİLER FULLTEXT PDF

S. İREZ, M. ÇAKIR
HORIZON OF SCIENCE EDUCATION REFORM IN TURKEY: CHALLENGES AHEAD
TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞEN FEN EĞİTİMİ REFORMUNUN GELECEĞİ: AŞILMASI GEREKEN ENGELLER FULLTEXT PDF

S. R. BURGİN, T. D. SADLER
CREATING LINKS BETWEEN STUDENTS' PERSONAL AND GLOBAL UNDERSTANDINGS OF NATURE OF SCIENCE THROUGH RESEARCH APPRENTİCESHİPS
ARAŞTIRMA ÇIRAKLIĞI ARACILIĞIYLA ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL VE EVRENSEL BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARI ARASINDA BAĞLANTILAR OLUŞTURMA FULLTEXT PDF

M. C. AYAR, B. YALVAC
A SOCIOLOGICAL STANDPOİNT TO AUTHENTIC SCIENTIFIC PRACTICES AND ITS ROLE IN SCHOOL SCIENCE TEACHİNG
OTANTİK BİLİMSEL UYGULAMALARA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ VE OKULLARDAKİ FEN ÖĞRETİMİ FULLTEXT PDF

F. KÖSEOĞLU, H. TÜMAY, U. ÜSTÜN
BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ MESLEKİ GELİŞİM PAKETİNİNGELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANMASI İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
DEVELOPING A PROFESSIONAL DEVELOPMENT PACKAGE FOR NATURE OF SCIENCE INSTRUCTION AND DISCUSSİON ABOUT ITS IMPLEMENTATION FOR PRE-SERVICE TEACHERS FULLTEXT PDF

S. N. YEŞİLOĞLU, B. DEMİRDÖĞEN, F. KÖSEOĞLU
BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE İLK ADIM: YENİ TOPLUM ETKİNLİĞİ VE UYGULANIŞI ÜZERİNE TARTIŞMALAR
THE FIRST STEP IN NATURE OF SCIENCE TEACHING: NEW SOCIETY ACTIVITY AND ARGUMENTS ON ITS IMPLEMANTATION FULLTEXT PDF

N. DOĞAN, M. B. ÖZCAN
TARİHSEL YAKLAŞIMIN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN GELİŞTİRMESİNE ETKİSİ
INFLUENCE OF HISTORICAL PERSPECTIVE APPROACH ON 7th GRADE STUDENTS' VIEWS ABOUT NATURE OF SCIENCE FULLTEXT PDF

F. AYDIN, F. M. TAŞAR
AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURES AND IDEAS ABOUT THE NATURE OF TECHNOLOGY
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİNİN DOĞASI HAKKINDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI VE GÖRÜŞLERİ FULLTEXT PDF

D. MERLE-JOHNSON, N. PROMYOD, Y-W. CHENG, D. HANUSCIN
A SELF-STUDY OF THE USE OF CONCEPT MAPPING TO ASSESS NOS
BİLİMİN DOĞASINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÖZ-İNCELEME ÇALIŞMASI FULLTEXT PDF

E. BAYIR, F. KÖSEOĞLU
AÇIK-DÜŞÜNDÜRÜCÜ-SORGULAYICI-ARAŞTIRMAYA DAYALI MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMA ATÖLYESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ANLAYIŞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
DEVELOPING AN ECPLICIT-REFLECTIVE INQUIRY-BASED PROFESSIONALl DEVELOPMENT WORKSHOP AND EXAMİNİNG THE EFFECTS ON NATURE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE FULLTEXT PDF

Y. ÖZDEM, B. DEMİRDÖĞEN, S. Y. YEŞİLOĞLU, M. KURT
FARKLI BRANŞLARDAKİ ALAN ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL YAPILANDIRICI YAKLAŞIMLA BİLİM ANLAYIŞLARININ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF SCIENCE VIEWS HELD BY TEACHERS IN DIFFERENT DISCIPLINES THROUGH SOCIALl CONSTRUCTIVIST APPROACH FULLTEXT PDF