AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 11 Sayı 3

Cilt 11 Sayı 3 (Aralık 2010)

R. CAN, M. TÜRKYILMAZ, A. KARADENİZ
ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI
ADOLESCENT STUDENTS’ READING HABITS FULLTEXT PDF

C. Y. ÇİÇEKLER
6 – 7 YAŞ ÇOCUKLARININ OLUŞTURDUKLARI ÖYKÜLERDE KULLANDIKLARI HECE, KELİME VE CÜMLE SAYILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE NUMBER OF SYLLABLES, WORDS AND SENTENCES 6 AND 7 YEAR-OLD CHILDREN USE IN THE STORIES THEY TELL IN TERMS OF SOME VARIABLES FULLTEXT PDF

D. P KÜÇÜK
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGISI, BENLİK SAYGISI VE ÇALGI BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ASSESSMENT OF RELATION BETWEEN TEST ANXIETY, SELF-ESTEEM AND SUCCESS IN INSTRUMENT FOR CANDIDATES OF MUSIC TEACHER FULLTEXT PDF

H. YILMAZ, H. KOCASARAÇ
HİZMETİÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI VE DEĞERLENDİRMESİ
A NEW APPROACH TO INSERVICE TEACHER TRAINING: THE INNOVATIVE TEACHERS PROGRAM AND ITS EVALUATION FULLTEXT PDF

T. ÇELİKKAYA
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ
PRE-SERVICE SOCIAL SCIENCE STUDIES STUDENTS’ USE OF LEARNING STRAGJIES FULLTEXT PDF

E. TEYFUR
YAPILANDIRMACI TEORİYE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN 9. SINIF COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF COMPUTER AIDED LEARNING ENVIRONMENTS ORGANIZED ACCORDING TO CONSTRUCTIVIST PERCEPTION ON STUDENT SUCCESS AND THEIR ATTITUDE TOWARDS 9TH GRADE GEOGRAPHY CLASS FULLTEXT PDF

Y. SARIER
ORTAÖĞRETİME GİRİŞ SINAVLARI (OKS-SBS) VE PISA SONUÇLARI IŞIĞINDA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF EQUAL OPPORTUNITIES IN EDUCATION IN THE LIGHT OF HIGH SCHOOL ENTRANCE EXAMS (OKS-SBS) AND PISA RESULTS FULLTEXT PDF

Ş. BAYRAKTAR, D. ÇINAR
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜ ILE FEN VE TEKNOLOJI ÖĞRETMENLERININ ETKILI ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTIRME DÜZEYLERISTUDY ON THE ELEMENTARY SIIENCE TEACHERS’ FREQUENCY OF EXIIBITING EFFECTIVE TEACHER BEHAVIORS: THROUGH THE EYES OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS FULLTEXT PDF

S. ŞAHİN, S. YILDIRIM
ÖĞRENME TERCİHLERİ VE DERS ALGISI
LEARNİNG PREFERENCES AND COURSE PERCEPTION FULLTEXT PDF

M. DURAN, P. R. FOSSUM
TECHNOLOGY INTEGRATION INTO TEACHER PREPERATION: PART 2—THEORY INTO PRACTICE
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYONU: BÖLÜM 2—MODEL UYGULAMASI FULLTEXT PDF

A. ERYILMAZ, S. ÖĞÜLMÜŞ
ERGENLİKTE ÖZNEL İYİ OLUŞ VE BEŞ FAKTÖRLÜ KİŞİLİK MODELİ
SUBJECTIVE WELL-BEING AND BIG FIVE PERSONALITY MODEL AT ADOLESCENCE FULLTEXT PDF

G. K. ERDAMAR, H. DEMİREL
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRUP ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ALGILARI
THE EFFECT OF USING THE CREATIVE DRAMA METHOD AND THE SIX THINKING HAT TECHNIQUE ON STUDENT SUCCESS AND ATTIDUDES IN EIGHTH-GRADE REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM LESSON FULLTEXT PDF

A. ALTIKULAÇ, N. E. AKHAN
8. SINIF İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİ VE ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EVALUATION ON TECHNOLOGICAL PROBLEMS FACED WITHIN THE APPLICATION OF NEW PROGRAM FROM THE TEACHERS' PERSPECTIVE FULLTEXT PDF

U. BAŞARMAK, M. F. GELİBOLU
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KONUSUNDAKİ BAZI KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ İLE KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ
THE DETERMINING TEACHER CANDIDATES’ LEVELS OF UNDERSTANDING SOME CONCEPTS AND MISCONCEPTIONS ON INTERNET FULLTEXT PDF

Ö. KORKMAZ, S. TUNÇ
MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEMELLİ ÖĞRETİM MATERYALLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF TEACHERS’ EMPLOYED IN VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION INSIITUTIONS ABOUT COMPUTER AND INTERNET BASED TEACHING MATERIALS USAGE FULLTEXT PDF

B. KÖKSALAN, İ. İLTER, E. GÖRMEZ
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İSTEKLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (FIRAT, ERZİNCAN VE İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD ÖRNEĞİ)
A STUDY ON SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS AND POSTGRADUATE EDUCATION WILLINGNESS OF THE CLASSROOM TEACHERS FULLTEXT PDF