AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 11 Sayı 2

Cilt 11 Sayı 2 (Ağustos 2010)

Y. GÜNDÜZ
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATING OF ATTITUDES CONCERNING SUPERVISORS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL FULLTEXT PDF

F. E. İKİZ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
THE NVESTIGATING OF THE BURNOUT LEVELS OF THE COUNSELORS FULLTEXT PDF

N. C. BERBER, M. SARI
KAVRAMSAL DEĞİŞİME DAYALI ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAZI DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF CONCEPTUAL CHANGE-BASED TEACHING STRATEGIES ON SOME AFFECTIVE FEATURE IMPROVEMENTS DEVOTED TO PHYSICS LESSON FULLTEXT PDF

İ. H. ÇANKAYA
İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN VİCDAN ODAKLI YAKLAŞIM DÜZEYLERİ İLE ATALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTARY SCHOOL MANAGERS' CONSCIENCE-ORIENTED APPROACH LEVEL AND INERTIA PERCEPTIONS FULLTEXT PDF

M. P. UYSAL
ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ KURAMI VE BDÖ TASARIMINA YENİ BİR DİNAMİK YAKLAŞIM
INSTRUCTIONAL TRANSACTION THEORY AND A NEW APPROACH TO CAI DESIGN FULLTEXT PDF

H. GEDİK
GÜNCEL OLAYLARIN İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANIMI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
USING CURRENT EVENTS IN ELEMENTARY SOCIAL STUDIES COURSES AND THE VIEWS OF STUDENTS FULLTEXT PDF

R. YEŞİL
TARİH EĞİTİMİNDE SORU SORMA TEMELLİ ÖĞRENME
QUESTIONING-BASED LEARNING IN HISTORY EDUCATION FULLTEXT PDF

C. NAKİBOĞLU, N. KAŞMER, C. GÜLTEKİN, F. DÖNMEZ
ÖN DÜZENLEYİCİLER VE 9. SINIF KİMYA DERS KİTAPLARINDA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
ADVANCE ORGANIZERS AND EXAMINING OF THEIR IN 9th GRADE CHEMISTRY TEXTBOOKS FULLTEXT PDF

A. AYAYDIN
DESEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON MEASUREMENT AND EVALUATION IN DRAWING TEACHING FULLTEXT PDF

A. BOZKURT
İŞÇİ VE HAVUZ PROBLEMLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE DIFFICULTIES IN WORKER AND POOL PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION FULLTEXT PDF

Ç. ŞAHİN, F. Ö. YAŞAR
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “TÜRK DİLİ I: SES VE YAPI BİLGİSİ” DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES REGARDING TURKISH LANGUAGE I: PHONETICS AND MORPHOLOGY COURSE FULLTEXT PDF

M. DURAN, P. R. FOSSUM
TECHNOLOGY INTEGRATION INTO TEACHER PREPARATION: PART 1—CURRENT PRACTICE AND THEROTICAL GROUNDING FOR PEDAGOGICAL RENEWAL
ÖĞRETMEN EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYONU: BÖLÜM 1- MEVCUT UYGULAMALAR VE PEDAGOJİ DEĞİŞİMİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ FULLTEXT PDF

M. KOÇAKOĞLU, L. TÜRKMEN
BİYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING A BIOLOGY ATTITUDE SCALE FULLTEXT PDF

C. SEÇİLMİŞ, K. ÜNLÜÖREN
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN MODÜLER ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF TEACHER' IDEAS ON MODULAR EDUCATION USED AT ANATOLIAN HOTEL AND TOURİSM VOCATIONAL HIGH SCHOOLS FULLTEXT PDF

M. A. ÖZERBAŞ
YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN TEKNOLOJİK SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EVALUATION ON TECHNOLOGICAL PROBLEMS FACED WITHIN THE APPLICATION OF NEW PROGRAM FROM THE TEACHERS' PERSPECTIVE FULLTEXT PDF

M. TURKYILMAZ, Z. KUŞ
ÖĞRETMENLERİN OKUL KALİTESİNİ ALGILAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR
DIFFERENCES IN TEACHERS' PERCEPTIONS OF SCHOOL QUALITY FULLTEXT PDF