AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 11 Sayı 1

Cilt 11 Sayı 1 (Nisan 2010)

M. A. KÖSTERELİOĞLU, T. ARGON
OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
PERCEPTİONS OF TEACHERS ABOUT SCHOOL ADMINISTRATORS’ EFFECTIVENESS IN COMMUNICATION PROCESS FULLTEXT PDF

E. İZGİ, H. DURAN, H. TAŞAR
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİMİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALGILARINA GÖRE VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EFFECTS OF IN-SERVICE TRAINING ON TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT TEACHING METHODS AND TECHNIQUES: ÖPYEP CASECAS FULLTEXT PDF

G. OCAK, A. AKGÜL, S.Ş. YILDIZ
LKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ’NE (OGES) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ)
THE EXAMINATION OF THE STUDENTS, VIEWS TOWARDS THE TRANSITION TO THE SECONDARY SCHOOL WHO ARE AT PRIMARY SCHOOL FULLTEXT PDF

T. ÇELİKKAYA, U. KARAKUŞ, Ç. Ö. DEMİRBAŞ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA DÜZEYLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
UTILIZATION LEVELS OF TEACHERS OF SOCIAL STUDIES IN ASSESSMENT –EVALUATION TOOLS AND THE PROBLEMS THEY MET FULLTEXT PDF

G. HACIÖMEROĞLU, Ç. Ş. TAŞKIN
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ VE ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI (OFMA) EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION FULLTEXT PDF

Ü. U. TOPSAKAL
8. SINIF ‘CANLILAR İÇİN MADDE VE ENERJİ’ ÜNİTESİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE TUTUMUNA ETKİSİ
THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING ON TEACHING 8TH CLASS UNIT ‘SUBSTANCE AND ENERGY FOR LIVING THINGS’ FULLTEXT PDF

İ. YILMAZ, H. ULUCAN, S. PEHLİVAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ
THE ATTITUDES AND THOUGHTS OF THE STUDENTS ATTENDING PHYSICAL EDUCATION TEACHING PROGRAM ABOUT USING TECHNOLOGY IN EDUCATION FULLTEXT PDF

E. BABAOĞLAN
OKUL YÖNETİCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN SCHOOL ADMINISTRATORS FULLTEXT PDF

F. ÖNEN, H. MERTOĞLU, M. SAKA, A. GÜRDAL
HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMENLERİN PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRENMEYE İLİŞKİN BİLGİLERİNE VE PROJE YAPMA YETERLİKLERİNE ETKİSİ: ÖPYEP ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF IN SERVICE TRAINING ON TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT PROJECT-BASED LEARNING AND COMPETENCIES FOR CONDUCTING PROJECTS: ÖPYEP CASE FULLTEXT PDF

S. KARATAŞ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (BÖTE) ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKLERİNE İLİŞKİN ZİHİN HARİTALARININ ANALİZİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
THE ANALYSIS OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES PROSPECTIVE TEACHERS’ MIND MAPS RELATING TO THEIR PROFESSION (THE CASE OF GAZI UNIVERSITY) FULLTEXT PDF

Ş. ÖZTÜRK, Ş. ŞAHİN, E. MERCAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ( ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
UNIVERSITY STUDENTS’ OPINIONS ABOUT PRESCHOOL EDUCATION (THE SAMPLE OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY) FULLTEXT PDF

H. KELEŞ, A. KİRİŞ
TARİHSEL TARTIŞMA VE TARİHSEL TARTIŞMA METNİ YAZMA
HISTORICAL ARGUMENTATION AND WRITING HISTORICAL ARGUMENTATION ESSAY FULLTEXT PDF

A. AYDIN
KİMYA I DERS KİTABININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF CHEMISTRY I TEXTBOOK BY CHEMISTRY TEACHERS FULLTEXT PDF

S. KARATAŞ, S. ÖZCAN
YARATICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNMELERİNE VE PROJE GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF CREATIVE THINKING ACTIVITIES ON LEARNERS’ CREATIVE THINKING AND PROJECT DEVELOPMENT SKILLS FULLTEXT PDF

M. K. KURTULDU
PİYANO EĞİTİMİNDE ALIŞTIRMA ÇALMANIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
EFFECTS OF PLAYING EXERCISE TO STUDENT SUCCESS IN PIANO EDUCATION FULLTEXT PDF

Y. BAY
SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİYLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRENEN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA HIZLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA
READİNG AND WRITING SPEEDS AND COMPREHENSION LEVELS OF FIRST GRADE SCHOOLERS WITH PHONEME BASED SENTENCE METHOD FULLTEXT PDF

F. KÖSEOĞLU, H. TÜMAY
TEMEL KİMYA LABORATUVARLARINDA ÖĞRENME DÖNGÜSÜ YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL DEĞİŞİM, TUTUM VE ALGILARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF LEARNING CYCLE METHOD IN GENERAL CHEMISTRY LABORATORY ON STUDENTS’ CONCEPTUAL CHANGE, ATTITUDE AND PERCEPTION FULLTEXT PDF