AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 10 Sayı 3

Cilt 10 Sayı 3 (Aralık 2009)

O. ASLAN, N. YALÇIN, M. F. TAŞAR
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜSLERİ
THE VİEWS OF THE TEACHERS OF THE SCİENCE AND TECHNOLOGY ON THE NATURE OF SCİENCE FULLTEXT PDF

F. ÖNEN, H. MERTOĞLU, M. SAKA, A. GÜRDAL
HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİNE ETKİSİ: ÖPYEP ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF IN-SERVICE TRAINING ON TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT TEACHING METHODS AND TECHNIQUES: ÖPYEP CAS FULLTEXT PDF

G. EKİCİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUAR KULLANIMI ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF THE BIOLOGY TEACHERS’ LABORATORY SELF-EFFICACY PERCEPTIONS FULLTEXT PDF

O. S. KESİCİOĞLU, F. ALİSİNANOĞLU
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF CHILDREN’S ATTITUDE AGAINST THE ENVIRONMENT IN THE VIEWS OF VARIOUS VARIABLES FULLTEXT PDF

İ. HASENEKOĞLU, S. GÜRBÜZOĞLU
ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞLENEN PROTEİN SENTEZİ KONUSUNUN ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİNDEKİ KALICILIĞINA ETKİSİ
EFFECT OF TEACHING PROTEIN SYNTHESIS UNIT BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY, TO THE STUDENT LEVEL OF RETAINING FULLTEXT PDF

E. KÖSE, A. KÜÇÜKOĞLU
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ SINIF ÖĞRENME ÇEVRESİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CLASS LEARNING ENVIRONMENT IN FACULTIES OF EDUCATION IN TERMS OF SOME VARIABLES FULLTEXT PDF

E. KARADAĞ
EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN TEMATİK AÇIDAN İNCELEMESİ
A THEMATIC ANALYSIS ON DOCTORAL DISSERTATIONS MADE IN THE AREA OF EDUCATION SCIENCES FULLTEXT PDF

S. ADA, Z. N. BAYSAL, H. KADIOĞLU
PROJEYE DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI’NIN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA VE GÖRSEL SUNU UYGULAMALARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING APPROACH ON STUDENT’S ATTITUDE OF SOCIAL STUDIES LESSON AND VISUAL PRESENTATION PRACTICES FULLTEXT PDF

A. ALTUN
EĞİTİM BİLİM AÇISINDAN SEÇMELİ MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ PROGRAMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM FULLTEXT PDF

H. M. PEKTAŞ, H. ÇELİK, S. KÖSE
PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI ÜZERİNE UYGULAMA GÜÇLÜK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPING OF SCALE IMPLEMENTATION DIFFICULTIES ON PROJECT BASED LEARNING APPROACH FULLTEXT PDF

E. O. KARABULUT, E. KURU
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
REVIEW OF SEVERAL VARIABLES OF CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT OF AHI EVRAN UNIVERSITY AND THE ABILITY OF PROBLEM SOLVING FULLTEXT PDF

K. YILDIRIM, A. E. BOZDOĞAN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİNİ AYARLAMA PSİKOLOJİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
DETERMINATION OF TEACHER CANDIDATES’ SELF-MONITORING: A CASE STUDY FULLTEXT PDF

Ö. KORKMAZ, E. USTA, C. GÜZELLER
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞRU EĞİTİM YAZILIMI SEÇMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİ
THE COMPETENCIES OF PRE-SERVICE TEACHERS ON THE SELECTION O EDUCATIONAL SOFTWARE AND THEIR RELATED PERSPECTIVES FULLTEXT PDF

A. B. HAYTA
SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞININ KAZANILMASINDA TÜKETİCİ EĞİTİMİNİN ROLÜ
THE ROLE OF CONSUMER EDUCATION IN ACHIEVING SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOR FULLTEXT PDF

G. KÜLEKÇİ
ASSESSING THE ATTITUDES OF PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS TOWARDS THE USE OF THE INTERNET FULLTEXT PDF

E. İNCE
TOPLUMSAL BİR OLGU: DİL FULLTEXT PDF