AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(KEFAD)
Ana sayfaArşiv > Cilt 10 Sayı 1

Cilt 10 Sayı 1 (Nisan 2009)

Ö. KORKMAZ
ÖĞRETMENLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİM VE DÜZEYLERİ
TEACHERS’ CRITICAL THINKING LEVEL AND DISPOSITIONS FULLTEXT PDF

U. KARAKUŞ
COĞRAFYA’DA DENEYSEL GÖZLEM UYGULAMASI
EXPERIMENTAL OBSERVATION APPLICATION IN GEOGRAPHY FULLTEXT PDF

S. M. ÖZDEMİR, H. BENZER, O. AKBAŞ
ALMANYA'DA YAŞAYAN 15-19 YAŞ TÜRK GENÇLERİNİN EĞİTİM SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME (KUZEY REN VESTFALYA ÖRNEĞİ)
EDUCATIONAL PROBLEMS OF TURKISH STUDENTS WHO ARE BETWEEN 15-19 LIVING IN GERMANY (A NORTH REIN WESTFALEN SAMPLE) FULLTEXT PDF

E. BAKAR, Ö. KELEŞ, M. KOÇAKOĞLU
ÖĞRETMENLERİN MEB 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KİTAP SETLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE TEACHERS’ VIEWS ABOUT GRADE 6th SCIENCE AND TECHNOLOGY TEXT BOOK SET FULLTEXT PDF

H. Ö. BEYDOĞAN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE OKUMA-ANLAMA SÜRECİNDE AYIRT ETME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ
THE LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS USING NOTICE STRATEGIES CONSIDERING LEARNING STYLES IN READING AND UNDERSTANDING PROCESS FULLTEXT PDF

V. AKTEPE, L. AKTEPE
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KIRŞEHİR BİLSEM ÖRNEĞİ
TEACHING METHOD USING SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION ON STUDENTS’ ASPECTS: THE EXAMPLE OF KIRŞEHİR BİLSEM FULLTEXT PDF

N. ÖZGEN, R. OBAN ÇAKICIOĞLU
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN (CBS) COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KULLANIMI VE DERSİN HEDEFLERİNE ULAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ
THE USAGE OF THE GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM IN GEOGRAPHY EDUCATION AND ITS EFFECTS TO THE ACCESSION LEVEL OF THE AIM OF THE LESSON FULLTEXT PDF

C. NAKİBOĞLU
DENEYİMLİ KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN ORTAÖĞRETİM KİMYA DERS KİTAPLARINI KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION ON EXPERT CHEMISTRY TEACHERS’ SECONDARY SCHOOL CHEMISTRY TEXTBOOK USAGE FULLTEXT PDF

A. ÖCAL
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA FOTOĞRAFLARINI YORUMLAMALARI
6th GRADES STUDENT’S INTERPRETING OF AERIAL PHOTOGRAPHS FULLTEXT PDF

O. KILDAN, M. PEKTAŞ
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN VE DOĞA İLE İLGİLİ KONULARIN ÖĞRETİLMESİNDE OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS REGARDING THE TEACHING OF THE SUBJECTS RELATED TO SCIENCE AND NATURE DURING EARLY CHILDHOOD FULLTEXT PDF

Ü. TÜRKÇAPAR
BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
PROBLEM SOLVING SKILLS IN RELATION TO SOME VARIABLES OF THE STUDENTS STUDYING IN THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION FULLTEXT PDF

S. B. KESKİNKILIÇ, A. ERTÜRK
EĞİTİM BİLİMLERİ DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL BİLGİ YETERLİLİKLERİ
STATISTICAL COMPETENCY OF THE POSTGRADUATE STUDENTS FULLTEXT PDF

G. DAĞLI, F. SİLMAN
KKTC’DE BİR MÜFREDAT LABORATUVAR İLKOKULUNDA OKUL GELİŞİM MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
A CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL DEVELOPMENT MODEL IN A CURRICULUM LABORATORY PRIMARY SCHOOL IN TRNC FULLTEXT PDF

D. BAHÇECİ
PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN SINAV KAYGISI, ÇALIŞMA DAVRANIŞI VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF PORTFOLIO ASSESSMENT ON TEST ANXIETY, STUDY HABIT AND ATTITUDE FULLTEXT PDF

Z. KUŞ, K. KARATEKİN
ÖĞRENCİLERİN OKUL ORTAMINDA KURALLARA UYGUN DAVRANMA YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE RESEARCH OF STUDENTS’ ADAPTATION SUFFICIENCY ON RULES ACCORDING TO SOME VARIABLES IN SCHOOL ENVIRONMENT FULLTEXT PDF

G. NUMANOĞLU, Ş. BAYIR
BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF COMPUTER TEACHER TRAINEES ON GENERIC TEACHER COMPETENCIES FULLTEXT PDF

Y. ÇOŞKUN, G. AKKAŞ
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL DESTEK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION WHICH BETWEEN ANXIETY LEVEL OF THE MOTHERS WHO HAVE DISABLED CHILDREN AND SOCIAL SUPPORT FULLTEXT PDF